Číslo objednávky: 81.

Dodávateľ: Lukáš Minarovič, osobné ochranné pracovné prostriedky, IČO: 43617603, Adresa sídla: Špačinská 106, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: pracovné odevy

Dátum vystavenia: 12.12.2018

Zverejnené: 21.12.2018

Cena: 409,57 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: