Číslo objednávky: 80.

Dodávateľ: Victoria Ag Art, s.r.o., IČO: 44040962, Adresa sídla: Šancová 41 831 04 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: víťazné poháre na stolnotenisový turnaj

Dátum vystavenia: 19.12.2018

Zverejnené: 19.12.2018

Cena: 57,70 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: