Číslo objednávky: 67.

Dodávateľ: Ballux. spol. s.r.o., IČO: 46065385, Adresa sídla: J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: materiálno-spotrebné normy

Dátum vystavenia: 21.10.2018

Zverejnené: 25.10.2018

Cena: 55,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: