Číslo objednávky: 64.

Dodávateľ: Miroslav Vlachovič - SVH - Vlachovič, IČO: 30730325, Adresa sídla: 919 09 Šelpice 1701

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: hudobná produkcia

Dátum vystavenia: 08.10.2018

Zverejnené: 18.10.2018

Cena: 180,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: