Číslo objednávky: 63.

Dodávateľ: Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama, IČO: 37036106, Adresa sídla: Coburgova 8946, 917 02 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: erb obce

Dátum vystavenia: 03.10.2018

Zverejnené: 10.10.2018

Cena: 94,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: