Číslo objednávky: 61.

Dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., IČO: 51014751, Adresa sídla: Zvonárska 2886/32, 052 01 Spišská Nová Ves

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: obrazy pre dôchodcov

Dátum vystavenia: 28.09.2018

Zverejnené: 01.10.2018

Cena: 124,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: