Číslo objednávky: 58.

Dodávateľ: EUROLINE computer, s.r.o., IČO: 36395994, Adresa sídla: Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: notebook do MŠ

Dátum vystavenia: 12.09.2018

Zverejnené: 26.09.2018

Cena: 442,33 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: