Číslo objednávky: 57.

Dodávateľ: Ľuboš Genčúr, IČO: 17668816, Adresa sídla: Trstín 560

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: čistenie žľabov na bytovom dome

Dátum vystavenia: 10.09.2018

Zverejnené: 24.09.2018

Cena: 0,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: práca s plošinou 23,00 €/hod, doprava 0,80 €/km