Číslo objednávky: 56.

Dodávateľ: KANAL M.P.S. s r.o., IČO: 35710357, Adresa sídla: Šamorínska 39, Senec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: čistenie kanalilzácie

Dátum vystavenia: 10.09.2018

Zverejnené: 24.09.2018

Cena: 0,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: obhliadka 6,00 €, demontáž otvoru 13,944 €/ks, čistenie 7,968 €/bm, doprava 1,20 €/km