Číslo objednávky: 53.

Dodávateľ: PEČIATKY - VIZITKY, IČO: 00682292, Adresa sídla: Mäsiarska 29, 040 01 Košice 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: pečiatky

Dátum vystavenia: 03.09.2018

Zverejnené: 06.09.2018

Cena: 59,08 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: