Číslo objednávky: 52.

Dodávateľ: Tomáš Hrdlička, IČO: 42152992, Adresa sídla: Štúrova 719/12 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: tepovanie koberca v MŠ

Dátum vystavenia: 23.08.2018

Zverejnené: 27.08.2018

Cena: 50,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: