Číslo objednávky: 51.

Dodávateľ: VEL SYSTEM, s.r.o., IČO: 36341487, Adresa sídla: Husitská cesta 247/4 916 01 Stará Turá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: registračná známka pre psa

Dátum vystavenia: 23.08.2018

Zverejnené: 27.08.2018

Cena: 88,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: