Číslo objednávky: 48.

Dodávateľ: ABC Materská škola, IČO: 33926964, Adresa sídla: 980 34 Tachty 142

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: prístupová licencia k interaktívnym projektom

Dátum vystavenia: 19.08.2018

Zverejnené: 20.08.2018

Cena: 88,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: