Číslo objednávky: 47.

Dodávateľ: Knihy pre každého s.r.o., IČO: 44918682, Adresa sídla: Narcisova 44, 821 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: knihy do obecnej knižnice

Dátum vystavenia: 31.07.2018

Zverejnené: 06.08.2018

Cena: 164,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: