Číslo objednávky: 45.

Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o., IČO: 31449697, Adresa sídla: Priemyselná 5, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: zametanie miestnej komunikácie

Dátum vystavenia: 20.07.2018

Zverejnené: 24.07.2018

Cena: 51,60€ za hod., 1,56€ za km €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: