Číslo objednávky: 44.

Dodávateľ: Prochoice, s.r.o., IČO: 47405554, Adresa sídla: Družstevná 806/3B, 962 37 Kováčová

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: sada hrncov do ŠJ

Dátum vystavenia: 19.07.2018

Zverejnené: 24.07.2018

Cena: 46,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: