Číslo objednávky: 40.

Dodávateľ: Pavol Marček, IČO: 50702041, Adresa sídla: 906 41 Podbranč 287

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: Port 12 UHF-BT-sada + stojan

Dátum vystavenia: 27.06.2018

Zverejnené: 04.07.2018

Cena: 265,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: