Číslo objednávky: 27.

Dodávateľ: SIGNATECH spol. s.r.o., IČO: 44690118, Adresa sídla: Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: domové čísla

Dátum vystavenia: 25.04.2018

Zverejnené: 03.05.2018

Cena: 72,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: