Číslo objednávky: 25.

Dodávateľ: MH CENTRUM, IČO: 33194203, Adresa sídla: Zelenečská 25, 917 02 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: rúry

Dátum vystavenia: 19.04.2018

Zverejnené: 23.04.2018

Cena: 862,94 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: