Číslo objednávky: 23.

Dodávateľ: Marek Bejdák-REKA, IČO: 46070419, Adresa sídla: Suchá nad Parnou

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vývoz kontajnerov

Dátum vystavenia: 09.04.2018

Zverejnené: 23.04.2018

Cena: 121,92/ks €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: