Číslo objednávky: 21.

Dodávateľ: Ing. Polakovič Pavol STAV-MONT, IČO: 33554463, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: projekt pre stavebné povolenie "Vodovod pre ihrisko"

Dátum vystavenia: 06.04.2018

Zverejnené: 10.04.2018

Cena: 100,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: