Číslo objednávky: 13.

Dodávateľ: SPORT SERVICE, s.r.o., IČO: 36785571, Adresa sídla: 038 02 Diaková 111

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na multifunkčné ihrisko

Dátum vystavenia: 22.02.2018

Zverejnené: 02.03.2018

Cena: 1 250,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: