Číslo objednávky: 12.

Dodávateľ: Martin Hanic - REPRO, IČO: 43801528, Adresa sídla: Jeruzalemská 310/19, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: tlač občasníka

Dátum vystavenia: 22.02.2018

Zverejnené: 01.03.2018

Cena: 272,05 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: