Číslo objednávky: 10.

Dodávateľ: Michal Rostas - SOUNDVISION, IČO: 37657445, Adresa sídla: SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: aerovizuálna prehliadka obce Lošonec

Dátum vystavenia: 16.02.2018

Zverejnené: 21.02.2018

Cena: 330,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: