Číslo objednávky: 5.

Dodávateľ: ELMAX STORE a.s., IČO: 25373781, Adresa sídla: Topolová 777/2 735 42 Terlicko

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: mlecí strojček

Dátum vystavenia: 23.01.2018

Zverejnené: 26.01.2018

Cena: 122,51 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: