Číslo objednávky: 3.

Dodávateľ: OXYGENIC s.r.o., , IČO: 28938593, Adresa sídla: Záhradní 396, 25225 Jinočany - Praha Západ

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: koktejlové stoly + obrusy

Dátum vystavenia: 09.01.2018

Zverejnené: 09.01.2018

Cena: 201,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: