Číslo objednávky: 58.

Dodávateľ: Asociácia vzdelávania samosprávy, IČO: 37902938, Adresa sídla: Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: príručka

Dátum vystavenia: 24.11.2017

Zverejnené: 08.12.2017

Cena: 26,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: