Číslo objednávky: 57.

Dodávateľ: PRO, s.r.o., IČO: 36021563, Adresa sídla: Rudlovská 53, 874 01 Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vianočné pohľadnice

Dátum vystavenia: 09.11.2017

Zverejnené: 09.11.2017

Cena: 23,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: