Číslo objednávky: 56.

Dodávateľ: Potraviny u Repiny, Vladimír Repiský, IČO: 33183678, Adresa sídla: 914 43 Omšenie 301

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: mikulášske balíčky

Dátum vystavenia: 08.11.2017

Zverejnené: 09.11.2017

Cena: 84,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: