Číslo objednávky: 53.

Dodávateľ: Plastika a.s., IČO: 00152781, Adresa sídla: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: plastové rúry

Dátum vystavenia: 03.11.2017

Zverejnené: 09.11.2017

Cena: 1 695,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: