Číslo objednávky: 50.

Dodávateľ: DFS Čerešenka, OZ Smolenická Čerešenka, IČO: 42400899, Adresa sídla: Štúrova 12, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Dátum vystavenia: 19.10.2017

Zverejnené: 23.10.2017

Cena: 50,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: