Číslo objednávky: 45.

Dodávateľ: Wolters Kulwer, s.r.o., IČO: 31348262, Adresa sídla: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: publikácia "Rozpočet obce a VÚC"

Dátum vystavenia: 27.09.2017

Zverejnené: 28.09.2017

Cena: 14,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: