Číslo objednávky: 43.

Dodávateľ: Rábara Peter, IČO: 32843470, Adresa sídla: ul. Adama Trajana 16/4652, 921 01 Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: odborná prehliadka plynových kotlov v nájomnom dome

Dátum vystavenia: 14.09.2017

Zverejnené: 27.09.2017

Cena: 385,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: