Číslo objednávky: 42.

Dodávateľ: KANAL M.P.S., IČO: 35710357, Adresa sídla: Šamorínska 39, 903 01 Senec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: čistenie kanalizácie v MŠ

Dátum vystavenia: 08.09.2017

Zverejnené: 25.09.2017

Cena: 0 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: