Číslo objednávky: 40.

Dodávateľ: CREATIVE SK, s.r.o., IČO: 46730842, Adresa sídla: Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: stožiar na vlajku

Dátum vystavenia: 21.08.2017

Zverejnené: 05.09.2017

Cena: 104,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: