Číslo objednávky: 39.

Dodávateľ: Ľuboš Genčúr, IČO: 17668816, Adresa sídla: Trstín 560

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: zrezanie stromov

Dátum vystavenia: 21.08.2017

Zverejnené: 05.09.2017

Cena: 35,00/hod €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: