Číslo objednávky: 38.

Dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., IČO: 45917272, Adresa sídla: Hrnčiarska 41, 091 01 Stropkov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: tonery

Dátum vystavenia: 09.08.2017

Zverejnené: 14.08.2017

Cena: 68,77 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: