Číslo objednávky: 36.

Dodávateľ: Ing. Jozef Fančovič, IČO: 35402997, Adresa sídla: 919 06 Naháč 139

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: geodetické práce pre novú cestu Záhumenice

Dátum vystavenia: 07.08.2017

Zverejnené: 14.08.2017

Cena: 800,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: