Číslo objednávky: 35.

Dodávateľ: ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., IČO: 46272071, Adresa sídla: Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: koberec

Dátum vystavenia: 07.08.2017

Zverejnené: 10.08.2017

Cena: 223,10 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: