Číslo objednávky: 34.

Dodávateľ: FIDRICH MILAN TOP FIRE, IČO: 44445148, Adresa sídla: Rudník 367, 906 23 Rudník

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: materiál pre DHZ

Dátum vystavenia: 27.07.2017

Zverejnené: 10.08.2017

Cena: 510,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: