Číslo objednávky: 29.

Dodávateľ: BAVARD, s.r.o., IČO: 46100954, Adresa sídla: Miletičova 27, 821 09 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava miestnej komunikácie

Dátum vystavenia: 19.05.2017

Zverejnené: 29.05.2017

Cena: 2048,74 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: