Číslo objednávky: 26.

Dodávateľ: BESTRENT s.r.o., IČO: 46492712, Adresa sídla: Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: preprava nákladným vozidlom

Dátum vystavenia: 28.04.2017

Zverejnené: 08.05.2017

Cena: 800,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: