Číslo objednávky: 22.

Dodávateľ: Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, IČO: 17611512, Adresa sídla: Golianova 34, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: jarná deratizácia

Dátum vystavenia: 24.04.2017

Zverejnené: 03.05.2017

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: