Číslo objednávky: 21.

Dodávateľ: Ing. Edita Kolesárová, IČO: 34024468, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: projektová dokumentácia "Návrh urbanistickej štúdie"

Dátum vystavenia: 24.05.2017

Zverejnené: 03.05.2017

Cena: 480,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: