Číslo objednávky: 18.

Dodávateľ: Alemat.cz, spol. s r.o., IČO: 28159233, Adresa sídla: Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: kancelárske potreby

Dátum vystavenia: 21.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 84,28 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: