Číslo objednávky: 11.

Dodávateľ: SOFT-GL s.r.o., IČO: 46300287, Adresa sídla: Belehradská 1, 040 13 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: program Školská jedáleň 4

Dátum vystavenia: 24.02.2017

Zverejnené: 06.03.2017

Cena: 114,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: