Číslo objednávky: 10.

Dodávateľ: SEZAKO s.r.o., IČO: 36263800, Adresa sídla: Orešanská 11, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vyčerpanie čističky a vyčistenie kanalizácie

Dátum vystavenia: 31.01.2017

Zverejnené: 09.02.2017

Cena: 750,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: