Číslo objednávky: 7.

Dodávateľ: Ing. Ondrej Holdy holdysoftware, IČO: 41777140 , Adresa sídla: Streďanská 2778.95503 Topoľčany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: softvér Úradná tabuľa

Dátum vystavenia: 26.01.2017

Zverejnené: 03.02.2017

Cena: 84,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: