Číslo objednávky: 6.

Dodávateľ: Wolters Kulwer, s.r.o., IČO: 31348262, Adresa sídla: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: publikácia Záverečný účet obce a VÚC

Dátum vystavenia: 18.01.2017

Zverejnené: 27.01.2017

Cena: 10,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: