Číslo objednávky: 5.

Dodávateľ: Šmrhola Jozef - Olymp, IČO: 3281190, Adresa sídla: Maďarovská 71, 935 87 Santovka

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: reklamné predmety, zástavy

Dátum vystavenia: 17.01.2017

Zverejnené: 27.01.2017

Cena: 1 201,24 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: